מנחה בקולות בתכניות העמיתים ותכניות הבוגרים. מוסמך האונברסיטה העברית לספרות ותלמוד. ממייסדי הישיבה התיכונית 'מקור חיים' ובית המדרש להתחדשות. ניהל את בית המדרש 'אלול'. מחבר הספרים 'תפילת האדם' על תהילים, חלון לארון הספרים היהודי.
מתגורר בשילה, נשוי ואב לארבעה.

בעבודותיו האקדמיות, במאמריו בכתבי עת שונים ובהוראתו ,מתמחה דוד באינטגרציות של תרבות המערב ומקורות היהדות, ובפיתוח זיקה בין סוגיות הלכתיות במקורות לבין חשיבה כללית-חברתית עכשווית. בהקשר זה היה מופקד על פיתוח הזיקה בין תרבות המערב למקורות היהדות בבית הספר הנסיוני מקור חיים, היה רכז בית המדרש הבינתחומי אלול, והוביל קבוצות למידה בינתחומיות משלבות ערכים עבור מפקחי הוראת אזרחות, עבור אנשי עסקים ועוד.

ככותב וכמנחה עוסק דוד בפיתוח משמעות חיים אישית קיומית בדרכים שונות. מלמידת פרקי תלמוד הלכתיים ועד לפיתוח מודעות קיומית בשילוב עם מדיטציה. לאחרונה פיתח את הליווי הנרטיבי כטכניקת אימון ליחידים ולארגונים.

מתגורר בישוב שילה בשומרון משנותיו הראשונות, נשוי ואב לארבעה.