חשוון תשע"ו

"חודש לפני יום הזיכרון לרצח רבין מתרחש יום הזיכרון לרצח גדליה. סיפור דומה מאד, כמעט זהה. מנהיג פוליטי שנרצח בידי מתנגד פוליטי. התרבות היהודית, ברצותה להנחיל את זיכרון האירוע כמה שהביא לסיום מוחלט לשיירי הריבונות היהודית שנותרו לאחר חורבן הבית, קיבעה אותו כיום צום, על רצף צומות החורבן. כבר אלפי שנים שיהודים צמים ביום הזה. ומפעם לפעם הם גם עוסקים בסיפור שלו, דורשים ומפרשים את הלקחים והתובנות, לשים אותו בהתאם לצורכיהם. ללא הטקס-הצום, ללא המעשה האישי בתוך הקשר קולקטיבי, היה היום הזה נבלע לתהום הנשייה של אינסוף אירועים היסטוריים זכורים יותר או פחות, נטולי רלוונטיות". תהילה פרידמן נחלון בטור לכבוד יום הזיכרון ליצחק רבין ב- YNET.