אוגוסט 2015

"לאחד את לוחות השנה: א' באלול ולא 1 בספטמבר" – דברים שכתבה ב-Ynet תהילה פרידמן, מנהלת מרכז מובילים ב'קולות' לכבוד תחילת שנת הלימודים.