ספטמבר 2015

אז לאן אנדוד השנה? בין בתי כנסת שונים עם נוסחים שונים? נחלק את הילדים ואת התפילות ביני לבין אישי? עת לברוא מרחבים חדשים-ישנים, לימוד המגשר על המרחבים הנרכשים כדי ליצור גשרים מעל נראטיבים. חגית סבאג ישראל – מנחה בקולות במאמר שפורסם בYnet.