מחדש/ יודית שחר
אני בוראת עצמי מחדש
במילים הפשוטות
שואלת מתנות
מאלוהי החסדים הקטנים
מבקשת שלא להיכנע
למילים הרעות שנולדות בחושך

הקדמה למתחילים ולמתקדמים
שתי פרשות עם תוכן רב, אשר עוסק בתחום אישי כל כך: הפרשות של יולדת, של מצורע ושל זב/ה. העיסוק בנושאים אלו בהיבט של טומאה וטהרה מנסה להכווין אל מערכת היחסים שביננו לבין הקודש. אולם ההרחבה של המקרא והמדרשים בנושא הצרעת מבקשת להרחיב את מערכת היחסים גם לזאת שבינינו לבין הזולת.
מהי צרעת? נגע בעור, בבשר שנראה בתחילה בהיר ולאחר מכן הפוך לפצע שחודר פנימה לעור. הצרעת יכולה להראות גם בגדים ובבית. כמו אז גם בימינו צרעת נחשבת כרעה חולה אשר מייצגת את מה שרוצים לברוח מפניו.
כיצד האדם נרפא? במקום ללכת לרופא, האדם ניגש לכהן או שהכהן מגיע אליו. הכהן מסגיר אותו שבעה ימים, לאחר ימים אלו מתקיימת בדיקה נוספת. אם הנגע קיים – המצורע ממתין עוד שבעה ימים עד שהנגע הופך לכהה. הכהן מטהר את האדם על ידי טכס והאדם מכבס בגדיו.
במדרש מנסים לבדוק רובד אחד פנימה: על מה מקבלים צרעת? למה זה מגיע לי? בספר ויקרא רבה אנו רואים שהצרעת הפיזית משקפת את הרע שקיים בקרב האדם. ויקרא רבה יד (ו-ז) "מצורע- תורת המוציא רע, ללמדך שכל האומר לשון הרע עובר על חמישה סיפורי תורה". ומנסים להרחיב מלשון הרע לעשרת הסיבות לנגע הצרעת: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, חילול ה', קלול ה', גוזל את הרבים, גסי רוח, לשון הרע ועין הרע.
אולם מדרך הטהרה נראה שעל שלוש קטגוריות מרכזיות מקבלים צרעת:

1. רכילות ולשון הרע – האדם מביא שתי ציפורים מפטפטות המסמלות את פטפוטיו.
2. על גסות רוח – הכהן משתמש בעץ ארז ואזוב. כמו שהאדם הגביה עצמו כארז כך ישפיל עצמו כאזוב.
3. על צרות עין, קנאה במה שיש לאחר – בודקים בביתו ומוציאים חפציו לעיני כל.
דווקא בעקבות עשרת הסיבות במדרש ישנה הרחבה האומרת שלא רק בגלל יחסך עם הזולת אתה לוקה בצרעת אלא גם על יחסך עם ה'* ועל יחסך עם עצמך, הצרעת בבית במובנה סמלי הינה בתוך ביתו – גופו שהוא הבית של הנפש.

בוראת עצמי
בטעמים הפשוטים
לחם חם בחמאה
קפה
אור הבוקר
אותי דרך החלון
כשמכחול הגשם
רוחץ את התכול

הטיפול באדם עם הנגע הפנימי בנפש הוא באמצעות פגישתו את הכהן המקשר לאלוהים. "וראה הכהן את הנגע..וראהו הכהן " פעמיים מוזכרת הראיה. על פי ה"משך חכמה" – רבי מאיר שמחה הכהן, על הכהן לראות לא רק את הנגע אלא גם את האדם הנגוע. האדם נשלח לתהליך של התבודדות, של חשיבה עצמית, על חטאו. בדרך לתיקון הכהן שוחט ציפור פטפטנית אחת על כלי חרש ועל מים חיים. הכהן מזה מן המים עם הארז והאזוב שבע פעמים על מי שסיים את הצרעת ואת הציפור השנייה החיה הוא משלח לחופשי כתקווה לשחרור.

עכשיו התור לאהבה
עכשיו לאחר כל המילים שנשפכו, אני רגועה ואפשר לי לאמר את מה שרציתי.
בזמן האחרון אני עסוקה שוב בשתי ברכות מסורתיות שחכמינו תיקנו לברך. ברכה ייחודית אחת היא כשרואים בריה יפה במיוחד: אילנות, בעלי חיים או איש/ה בעלי יופי נדיר. "ברוך אתה ה' מלך העולם שככה לו בעולמו". והכוונה בברכה היא שהיופי הוא חלק מהאלוקות. וברכה שנייה, שנויה במחלוקת, על בריה משונה כגון: מישהו מכוער, נכה… מברכים "ברוך משנה הבריות".

יותר ויותר מתבהר לי שהברכה "ברוך שככה לו בעולמו" מתאימה יותר לסוג התופעות שאינן נראות לכאורה כאסטטיות בעייני המתבונן. ומהותה של הברכה היא שישנן מצבים בחיינו שכל הסבר שאנחנו ניתן עבורם או שנתאמץ מאוד לחפש אותו כבר לא יניח את הדעת, כל פשפוש בעבר או דשדוש בהווה** המנסה להסביר את הצרעת שלי, את מה שעוללתי או את הפצע שגרמו לי… לא מרגיע ולא מביא נחמה, ואולי "שככה לו בעולמו" אומר: לא תמיד יש הסבר. קבלי זאת ככה, זהו הפתח לעתיד.

ובלילות
בין בטן למזרן
גופי מחניק הד
שמתעקש לקרוא
בשמך
בשמך.

*מרידה בסמכותו של ה': משה מרד בסמכות ה', מרים אשר דברה אודות האשה הכושית של משה מרדה בסמכות משה שהיה שליח ה'. גיחזי מרד באלישע בכך שהסכים לקבל את מתנתו של נעמן אותה אלישע סרב לקחת. צרעת נעמן דבקה בגיחזי(מלכים ב, ה) שגם הוא שליח ה' .ועוזיה בסמכות הכהנים(דברי הימים כו, יט).
**תודה לשלומית קליר רוטלוי מקבוצתי על החידוש שבדשדוש.

שבת שלום!