מנחה בקולות בתוכניות הבוגרים של שבר ותיקון ומלווה עמיתים במסגרת החממה.
אשת חינוך ופעילה חברתית. יו"ר הפורום להתחדשות יהודית בנגב.
מרצה בקריה האקדמית אונו, יועצת ומלווה בתי מדרש וגופים חינוכיים בתחום התחדשות החיים היהודיים הקהילתיים.
מלווה משפחות ויחידים ועורכת טכסים סביב אירועי חיים.
בעלת הסמכה לרבנות מהתנועה המסורתית. תואר מוסמך בלימודי יהדות במכון שכטר(J.T.S), מנחה ולומדת בתוכנית "פסיכולוגיה ביהדות", בוגרת בית המדרש של מכון הרטמן, תואר בוגר בקרימינולוגיה וחינוך לא פורמלי מאוניברסיטת בר אילן.
נשואה לאיתן ואמא לאיילת השחר, יהונתן ופליאה.