תודה!

קולות משקיעה מאמצים רבים בהכשרת מנהיגות בישראל ובהקניית ידע וערכים יהודים הרלוונטיים לחיי היומיום בישראל.
תרומתך תסייע לנו להמשיך בעבודתנו לקראת חברה ראויה, מוסרית וטובה יותר, בחיזוק זהות ובאימוץ חברתי של ערכי מוסר יהודיים. אנו מודים לך על שותפותך ותמיכתך בקולות.

1. Choose a donation type

2. Amount

* Sponsor a participant in a leadership program

3. Billing Information

From time to time, Kolot acknowledges donors on its website and in selected publications. For recognition purposes, please indicate how you would like to be acknowledged

4. May we add you to our email list?