על רגל אחת – קולות היא עמותה הפועלת ליצירת חברה ערכית הרואה פני אדם, באמצעות מפגש בין הנהגה ישראלית בכירה ללימוד בית מדרשי.
אנו פועלים בשלושה ערוצים: חממה אישית למנהיגים בכירים; ליווי ארגונים, פרויקטים וקהילות; הקמת והנחיית קבוצות רשתיות של סוכני שינוי בתחומי עשיה שונים.

החזון – חברה המחוברת לשורשי זהותה וניזונה מתורת ותרבות ישראל. חברה אשר מטפחת הלכה למעשה  את יסוד הברית והערבות ההדדית ורואה כל אדם כנברא בצלם וכבעל יכולת השתנות ותיקון. חברה שיש בה דיבור בונה ויוצר הפוגש בפני הזולת, ואשר מקיימת תרבות של מחלוקת שבליבה דיאלוג רגיש ומכיל. חברה המושרשת עמוקות בארץ ורואה בריבונות יהודית משום אחריות מוסרית רמת מעלה.  ע"ע –מסמך העמודים.

 

מטרת קולות היא להשפיע על אופני הפעולה של סוכני שינוי במרחבי ההשפעה שלהם, על מנת לקדם שינוי חברתי וערכי בחברה הישראלית.

 

הצלחתנו תימדד בכך שלומדי ובוגרי הארגון ייעשו צעדים מעשיים לקידום החברה המתוארת בחזון.

 

אופן הפעולה המרכזי מבוסס על התפיסה שתורת ובתרבות ישראל, על מכמניה וריבוי פניה, טמונים מפתחות משמעותיים להצמחת חברה ערכית, מחוברת לזהותה ובעלת תחושת משמעות במדינת ישראל. לפיכך, במרכז פעילותנו אנו מקיימים לימוד בעל אופי בית מדרשי יוצר עם סוכני שינוי בחברה הישראלית.

 

הייחוד של קולות נעוץ ביכולת לחולל תהליך לימודי-דיאלוגי משמעותי, תוסס, יוצר ורלבנטי לאתגרי השעה, בין סוכני השינוי לבין תורת ותרבות ישראל ולהשפיע באמצעותו על פעילותם. בלב הארגון נמצא בית מדרש העוסק בשאלות יסוד של ערך המוסף של היהדות במאה -21.

 

קהל היעד: סוכני וסוכנות שינוי שהם מנהיגים או/ו מובילי דרך או/ו אנשים אשר משפיעים בפועל בצורה משמעותית על החברה בישראל.