"וכל העם רואים את הקולות"שמות כ' , יד

קולות היא עמותה הפועלת ליצירת חברה ערכית הרואה פני אדם, באמצעות מפגש בין הנהגה ישראלית בכירה ללימוד בית מדרשי.

 

>About Us